czarter jachtów, czarter mazury, czarter

Temat: Problem z płucami po zabiegu kardiochirurgicznym
typowych. Sylwetka serca powiększona. Łuk aorty wydłużony, wysycony miażdżycowy. Pasmowate zagęszczenia w dolnych polach płucnych o charakterze niedodmowym i włóknistym,rysunek podścieliskowy płuc wzmożony. Zrosty opłucnowo-przeponowe. Lewy kąt p-z nieco przymglony zrosty? mała ilość płynu ? prawy kąt p-ż wolny. Przed zabiegiem było wszystko ok pod kątem płuc, LPK wypisał skierowanie, aby powtórzyć prześwietlenie, po wyjściu z sanatorium tez było ok. Czy ktoś...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=2534Temat: wątek Maggi
Dziś mamy zadzwonić do szpitala bo może wynik już jest. Minął tydzień. TK klatki piersiowej - w segmencie 9 płuca prawego guzowate zagęszczenie o wymiarach około 19x17 mm. Pasmowate zwłóknienia w...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=542


Temat: Wynik TK klatki piersiowej mojej mamy.
Witam proszę o pomoc.Wynik TK klatki piersiowej mojej mamy. W seg.VI płuca lewego ,obwodowo,guzowata zmiana o spikularnych, pozaciąganych obrysach śr.24mmm.W sąsiedztwie zmiany,nieco powyżej guzowate zagęszczenie z pasmowatymi wypustkami ,łącze się z właściwą masą guza. W otoczeniu pojedyncze , drobnoguzkowe zagęszczenia. Zmiana o podobnej morfologii w seg.VI płuca prawego śr.ok 15mmm.W rzucie seg.X płuca lewego drobnoguzkowe zagęszczenia śr.ok.7mmm.Odcinkowe nawarstwianie opłucnej w szczytach obu płuc oraz pasmowate zagęszczenia w rzucie segmentów podstawnych - zmiany pozapalne. W śródpiersiu , w okolicy podostrogowej oraz w obu wnękach guzowate struktury dł. do 30mm,odpowiadające pakietom powiększonych węzłów chłonnych. Lekarz...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=144


Temat: Rak niedrobnokomórkowy płuca prawego
zmiany niedodmowe. Poza tym obraz płuc jak poprzednio, bez świeżych zagęszczeń ogniskowych. Powiększonych węzłów chłonnych w śródpiersiu nie stwierdzono. Jamy opłucnowe wolne. Nadnercza niepowiększone. Śledziona dodatkowa śr. 15mm. Jakie mamy możliwości...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=113


Temat: Drobnokomorkowy rak - kolejna wojna
dane z karty informacyjnej] zmiana tu wnęki prawej z rozsiewem na obwód płuca i przerzutami do węzłów śródpiersia. No i teraz moja prosba - moze to ktos mi na polski przetlumaczyc....
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=479


Temat: guz płuca prawego-Adeno ca.
Dziś byliśmy z tatą u radioterapeuty odebrać wynik TK. Oto wynik: W prawej jamie opłucnej niewielka ilośc płynu. We wnęce prawego płuca nieostro ograniczona masa guzowata o wym.poprzecznych5,5x3,0 cm obejmująca oskrzele główne prawe i górnopłatowe prawe.Masie towarzyszy zagęszczenie naciekowo-niedodmowe w płacie górnym i środkowym płuca prawego. W segmencie 6 mały izolowany guzek o śr.1,0cm. W szczycie zagęszczenia włókniste. Nadprzeponowo w segmencie 9 pęcherze rozedmowe. W lewym płucu pasmowate zagęszczenia włókniste w segmencie 3 i 10. W śródpiersiu na poziomie odgałęzień łuku aorty oraz przytchawiczo po stronie prawej kilka węzłow chłonnych o śr.do 2,0...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=239


Temat: Czy to rak płuc?
pęczka naczyniowo-oskrzelowego seg. 8-9 - obraz jak w badaniu poprzednim - węzły chłonne śródpiersia - jak poprzednio - zwapniały podopłucnowy guzek 4mm w seg. 10 płuca prawego, zwłóknienia w szczytach obu płuc, zwapniałe węzły chłonne w prawej wnęce płucnej - zmiany poswoiste - jak poprzednio - cechy uogólnionej rozedmy środkowozrazikowej (bardziej nasilonej w płatach górnych) - jak poprzednio Wole guzkowe zamostkowe -...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=661


Temat: TK klatki piersiowej z kontrastem
obrysach śr 0,9 cm. Podobna zmiana w segmencie 9, śr 1,6 cm. Po stronie prawej w segmencie 3 trzy drobne zagęszczenia guzkowe sr 0,3 cm. Poza tym w segmentach podstawnych obu płuc pojedyńcze pasmowate zmiany włókniste. Powiększonych węzłów chłonnych w śródpiersiu nie stwierdza się. Ponadto w uwiecznionej fragmentarycznie szyi u podstawy po stronie prawej widoczny jest nieregularny naciek powodujący przemieszczenie narządów szyi ... miąższu obu płuc. Zdaje sobie sprawę, że stan zdrowia mojego taty jest poważny, co mnie martwi to kolejne 2 tygodnie oczekiwania na dodatkowe TK. Bardzo proszę o więcej informacji dotyczących wyniku...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1698


Temat: Rak płuc-proszę o jakiekolwiek wyjaśnienia.
Witam. Mój mąż jest chory. Lekarze mówią,że to raczej rak płuc ale niczego konkretnego nie mogę sie dowiedzieć. Być może, że nie umiem pytać. Może ktoś będzie mi w stanie pomóc ... w ciągu pól roku. Dzięki zmianie lekarza rodzinnego mąż znalazł się w szpitalu 25-02-2010r w mijscowości nazwijmy ją (A) Diagnoza: Guz płuca prawego- do dalszej diagnostyki. Zapalenie błony śluzowej XII-cy (test ... tumorowata o nierónych pozazębianych obrysach ulegająca wzmocnieniu po podaniu kontrastu.- wym ok. 20x14mm. Pasmowate zmiany włókniste w szczytach, bardziej po prawej stronie. Pola płucne z cechami rozedmy.Obustronnie w polach górnych różnej wielkości pęcherze rozedmowe. Najwiekszy w segmencie 3 po prawej stronie śr. ok 3mm. Reszta bez zmian. Informacja uzyskana od lekarza ustnie : drobnokomorkowy rak płuc. Szpital (A) kieruje i przewozi męża do szpitala (B) 03-03-2010 celem dalszej diagnostyki. Zwykły szpital płucny gdzie miałą być dalsza diagnostyka. Diagnoza: Guz płata górnego płuca prawegoi rozedma. RTG klatki piersiowej:04-03-2010r W obu szczytach przejaśnienia BUALLE ROZEDMOWE? Od prawego szczytu do wnęki ciągnie się pasmowate, mocniej wysycone zagęszczenie . Na przedni odcinek V prawego żebra nakłada się mocniej wysycony cień. Obie wnęki z zagęszczeniami . Zdj. boczne. W rzucie wnęk drobne zagęszczenia. W kącie przeponowo- mostkowym przymglenie Bronchoskopia bez zmian Właczono leczenie p.prątkowe, nie pobrano wycinków do badań. Dalsze postępowanie mnie zadziwia tj. operacja usuniecia pluca juz wyznaczona na 05-03-2010 na 7:30 operacja usuniecia pluca na, którą nie wyraziliśmy zgody, ze wzgledu na brak wyników badań histopatplogicznych, gdyżnawet ich nie pobrano. Wypisany do domu w tym samym dniu z zaleceniem ... zagęszczenie miąższu z przejaśnieniem wew? RZUTUJĄCE NA GÓRNY ODCINEK KRĘGOSŁUPA. Pobrano materiał do chodowli BACTEC i npl. Wszystkie badania p.grużlicze negatywne. obraz npl niejednoznaczny. Wypisany do domu z zapasem lekow p. ... guzy w obu plucach 8mm, 4mm pluco prawe. 4mm pluco lewe. Wezly chlonne o wym ok 17x14mm. No i nareszcie konkretna rozmowa rak pluc, badanie EBUS jako kolejna czynnosc. Super podejście ... gr7 (1), EBUS_TBNA NL gr7 (1A), gr4r(2), i gr 10r (3). Nie uwidoczniono widocznego w tk nacieku wneki prawej i plata gornego pluca prawego. Wyniki EBUS A-D. Elementy komókowe utkania limfatycznego...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1429


Temat: guz płuca prawego-Adeno ca.
... i górne, stało się niedrożne - pojawienie się zaś niedrożności świadczy o wzroście guza) oraz płyn w opłucnej. Płyn w opłucnej w przebiegu raka płuca traktowany jest jako czynnik szczególnie niekorzystny...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=239


Temat: prosze o zinterpretowanie opisu RTG pluc Taty
Pola plucne bez zminan naciekowych.Pasmowate zacienienia nadprzeponowo po lewej. Zatoki przep-zebrowe : prawa wolna,lewa splycona.Wydatna lewa wneka oraz zacienienie 5 mm w lewym szczycie. Bardzo sie martwie ze to nowotwor pluca ... płuca lewego obecne są zagęszczenia: raczej niedodmowo-zapalnelw szczycie płuca lewego być może obecny jest 5mm guzek (jednak wymiar 'guzka' jest zbyt mały - by można było wnioskować o jego charakterze na podstawie takiego badania jak RTG) Poszerzenie wnęki płucnej w obrazie RTG mogą powodować: przerzuty raka płuca (lub nowotworu o innym punkcie wyjścia niż płuco) do węzłów chłonnych, chłoniak, proces zapalny - ... czynnemu zakażeniu objawy. Nie podajesz co się dzieje, więc nie wiadomo. Osobiście uważam (wnioskując tylko na podstawie przytoczonego opisu RTG oraz faktu, że pacjent jest wieloletnim palaczem), że rak płuca jest...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=946


Temat: Rak płuc-proszę o jakiekolwiek wyjaśnienia.
W rzucie wnęk drobne zagęszczenia. W kącie przeponowo- mostkowym przymglenie Bronchofiberoskopia Krtan, tchawica, drzewo oskrzelowe o budowie typowej, bez cech ucisku na oskrzela, stanu zapalnego. To wszystko co podaje szpital (B) ... zmiany smuzaste biegnace od gornego bieguna wneki prawej w kierunku obojczyka, pozatym obustronnie wzmozony rysune zrebu, katy przeponowo- zebrowe wolne, serce niepowiekszone.Na zdjeciu bocznym widoczne jest niewielkie zageszczenie miazszu z przejasnieniami ... Drzewa oskrzelowego prawidlowa. Wszystkie ujscia oskrzeli segmentowych obu pluc drozne nie zmienione. wykonano szczotkowanie i cewnikowanie osrzeli seg 2 po prawej. Material do badania cytologicznego i BACTEC. Wniosek:obraz bronchoskopowy prawidlowy. Popluczyny ... gruzlica! Na drugi dzien ordynator mowi o nowotworze. Szpital (C) pobyt drugi 07-05-2010 TK Badanie wykonano przed i po dozylnym podaniu kontarstu. W placie gornym pluca prawego przysrodkowo widoczna zmiana naciekowa ... widoczny rowniez w badaniu poprzednim. W platach gornych obu pluc widoczne obszary rozedmy centrilobularnej. W gornym placie ppluca lewego, w sesgmencie 1/2 widoczny guzek o sr, ok. 4mm widoczny w badaniu poprzednimk. W placie srodkowym pluca prawego przysrodkowo widoczny guzek podoplucnowy o sr. ok 8mm widoczny w badaniu poprzednim. W segmencie 8 pluca lewego obwodowo widoczny guzek podoplucnowy o sr. ok. 5mm jak w badaniu poprzednim. W placie dolnym pluca lewego przypodstawnie widoczne obszary zwloknien. Wezky chlonne wneki prawej o wym. ok. 17x14mm, rozwidlenie tchawicy o wym. ok. 16x9mm obraz porownywalny do badania poprzedniego Jama oplucnej wolna od plynu. Przeponowo bez patologii ASAT-122 Alat- 261 Obecnie wobec ujemnego wyniku hodowli bactec, prigresji zmiany w ct klp w placie gornego pluca prawego przysrodkowo widoczna nieregularna ... opisanych w badaniu obrazowym zmian jest proces npl. W teja sytuacji pacjent byl konsultowany prze torakochirurga- zostal zakwalifikowany do EBUS-a Informacja od lekarza juz zmieninego przez szpital ze jednak rak pluc ... gr7 (1A), gr4r(2), i gr 10r (3). Nie uwidoczniono widocznego w tk nacieku wneki prawej i plata gornego pluca prawego. Wyniki EBUS A-D. Elementy komókowe utkania limfatycznego i grupy komorek nablonka...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1429


Temat: Rozsiany proces npl w jamie brzusznej
wielkości do 8 mm. Drobne zmiany włókniste u podstawy płuca lewego. Miernie nasilone zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w odcinku kręgosłupa objętym badaniem. Innych zmian nie stwierdza się. W porównaniu do badania poprzedniego dnia...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1119